A-kassa vid permittering och korttidspermittering?

Regeringen har presenterat ett antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna som följer av coronaviruset. En av dessa åtgärder är korttidspermittering, som är tänkt ska bygga på samma konstruktion som korttidsarbete. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april 2020 och gälla under resten av året. Betonas ska att det ännu inte finns något beslut, utgången av detta kan därför i nuläget inte garanteras. 

Vi redogör nedan för bestämmelserna som finns avseende korttidsarbete men framhåller att det ännu inte är beslutat att korttidspermittering kommer att omfattas av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, även om mycket talar för det.

Om din arbetstid tillfälligt blir förkortad och/eller om du får din lön sänkt på grund av Coronaviruset men har kvar anställningen har du inte rätt till arbetslöshetsersättning för den förlorade inkomsten. Enligt a-kassans regelverk har du bara rätt till arbetslöshetsersättning om du blir uppsagd och blir arbetslös på hel eller deltid.

Permittering är en period då arbetsgivaren inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete men arbetstagaren kvarstår som anställd. I normalfallet är arbetsgivaren skyldig att betala ut lön till arbetstagaren under den arbetsfria tiden.

Den 16 mars presenterade regeringen en modifiering av reglerna för korttidsarbete under namnet korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan halveras genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen, vilket innebär att anställda i stort sett bibehåller sin lön trots minskad arbetstid. Förutsättningarna kan komma att se olika ut om företaget har kollektivavtal eller inte.

I nuläget har den som berörs av permittering eller korttidspermittering inte rätt till arbetslöshetsersättning. Enligt a-kassans regelverk ses tid med permittering som utfört arbete. Tid med korttidsarbete hoppas över, vilket betyder att den som blir arbetslös efter avslutad tid med korttidsarbete får sin a-kassa grundad på den lön och arbetstid som hen hade innan arbetstidsminskningen.

Nyhetsarkiv