Aktivitetsrapportering pausas

Arbetsförmedlingen har normalt ett uppdrag att se till att de arbetssökande rapporterar sina aktiviteter varje månad för att få ersättning från a-kassan. Nu har Arbetsförmedlingens generaldirektör beslutat att tillfälligt ta bort det kravet.

Arbetsförmedlingen beslutade den 17 mars 2020 att tillfälligt ta bort kravet på aktivitetsrapportering.  Beslutet gäller tillsvidare, i nuläget dock längst till den 14 juli 2020. Arbetsförmedlingen förtydligar att beslutet ska tolkas att arbetssökande ska skicka in sin aktivitetsrapport avseende juni månad senast den 14 juli 2020. Arbetsförmedlingen kommer att informera på deras webbsida när kravet på att aktivitetsrapportera är aktuellt igen.

Betyder detta att de som söker arbetslöshetsersättning inte längre behöver söka jobb?

– Nej, men det innebär att de arbetssökande inte behöver rapportera om sina jobbsökaraktiviteter till oss, säger Stefan Popovic, chef på Arbetsförmedlingens avdelning Kundsupport och ersättning.

 

Nyhetsarkiv