Villkor för ersättning

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar en viss del av din inkomst om du blir arbetslös. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste vissa villkor vara uppfyllda. Reglerna grundar sig på Lagen om arbetslöshetsförsäkring, vilken stiftas av regering och riksdag. A-kassan bestämmer själv inte över regelverket utan måste följa lagen.

Grundersättning och inkomstrelaterad ersättning

Arbetslöshetsförsäkringen består av två olika ersättningsnivåer, grundersättning eller inkomstrelaterad ersättning. Ersättning lämnas med fem dagar per vecka under 300 dagar. Innan ersättning betalas ut måste sju karensdagar fullgöras. Den som dag 300 har barn under 18 år får ytterligare 150 dagar.

  • Grundersättning får du som uppfyllt ett arbetsvillkor under medlemstiden men varit medlem i a-kassan under 12 månader. Maxbeloppet från grundförsäkringen är 365 kronor/dag. För att kunna få maxbeloppet måste du ha arbetat heltid ett år före arbetslösheten. Den genomsnittliga veckoarbetstiden vi räknar fram avgör hur mycket du får i grundersättning. Grundbelopp betalas tidigast från dagen du fyllt 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning får du som uppfyllt ett arbetsvillkor under medlemstiden och varit medlem i a-kassan minst ett år. Ersättningen baseras dels på den inkomst du haft och dels på det antal arbetade timmar du haft de tolv månaderna som precis föregår datumet du anmälde dig arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Vi fastställer din genomsnittliga inkomst per dag och vi fastställer hur många timmar du i genomsnitt har arbetat per vecka. Dag 1 – 100 är ersättningen 80% av lönen och högst 910 kronor per dag. Dag 101 – 200 är ersättningen 80% av lönen och högst 760 kronor/dag. Dag 201 – 300 är ersättningen 70% av lönen och högst 760 kronor / dag. Dag 301 – 450 ( för den som har barn under 18 år då dag 300 betalats ut ) 70 % av lönen och högst 760 kronor / dag.

För att ha rätt till ersättning måste grundvillkor och arbetsvillkor vara uppfyllt, läs mer i vanliga frågor.

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring, du får ersättning för det antal timmar du är arbetslös under en vecka upp till din fastställda genomsnittliga arbetstid per vecka.

Hur mycket du får i ersättning beror på;

  • det antal timmar du arbetat de tolv månaderna före du skrev in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • hur mycket du har tjänat de tolv månaderna före du skrev in dig om arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta
  • hur många timmar per vecka du är arbetslös