Försäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som kompenserar viss del av din inkomst när du blir arbetslös. För att ha rätt till ersättning måste vissa villkor vara uppfyllda. Reglerna grundar sig på Lagen om arbetslöshetsförsäkring, vilken stiftas av regering och riksdag. A-kassan bestämmer själv inte över regelverket utan måste följa lagen.

Arbetslöshetsförsäkringen bygger på förtroende. När vi fastställt rätten till ersättning betalas ersättning ut enligt uppgifterna som lämnats på kassakortet. Vi gör ingen förhandskontroll på att uppgifterna är korrekta, utan det kontrolleras i efterhand. Om det vid en kontroll konstateras att felaktiga uppgifter har lämnats säger lagstiftningen att påföljderna ska bli kännbara. Steg ett är att vi utreder om återbetalning av ersättning ska ske. Steg två är att vi utreder om det felaktiga uppgiftslämnandet är så grovt att det föranleder att uteslutning av medlem ska ske. I steg tre gör vi en bedömning om vi ska göra en polisanmälan för brott mot bidragsbrottslagen.

Grundersättning och inkomstrelaterad ersättning

Arbetslöshetsförsäkringen består av två olika ersättningsnivåer, grundersättning eller inkomstrelaterad ersättning. Ersättning lämnas med fem dagar per vecka under 300 dagar. Innan ersättning betalas ut måste sju karensdagar fullgöras. Den som dag 300 har barn under 18 år får ytterligare 150 dagar.

  • Grundersättning får du som uppfyller ett arbetsvillkor men inte varit medlem i a-kassan 12 månader än. Maxbeloppet från grundförsäkringen är 365 kronor/dag. För att kunna få maxbeloppet måste du ha arbetat heltid ett år före arbetslösheten. Den genomsnittliga veckoarbetstiden vi räknar fram avgör hur mycket du får i grundersättning. Grundbelopp betalas tidigast från dagen du fyllt 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning får du som varit medlem i a-kassan i ett år och uppfyller ett arbetsvillkor under medlemstiden. Ersättningen baseras dels på din inkomst och dels på den arbetade tiden de senaste tolv månaderna. Utifrån dessa uppgifter fastställs dagpenning och normalarbetstid. Dag 1 – 100 är ersättningen 80% av lönen och högst 910 kronor per dag. Dag 101 – 200 är ersättningen 80% av lönen och högst 760 kronor/dag. Dag 201 – 300 är ersättningen 70% av lönen och högst 760 kronor / dag. Dag 301 – 450 ( för den som har barn under 18 år då dag 300 betalats ut ) 70 % av lönen och högst 760 kronor / dag.

För att ha rätt till ersättning måste grundvillkor och arbetsvillkor vara uppfyllt, läs mer i vanliga frågor. Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring, du får ersättning för antalet timmar du är arbetslös under en vecka upp till din normalarbetstid.

Hur mycket du får i ersättning beror på;

  • antalet timmar du arbetat de tolv månaderna före du blev arbetslös/söker ersättning från a-kassan
  • hur mycket du har tjänat de tolv månaderna före du blev arbetslös/söker ersättning från a-kassan
  • hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta
  • hur många timmar per vecka du är arbetslös