Villkor för ersättning

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste grundvillkor och arbetsvillkor vara uppfyllt. Reglerna grundar sig på Lagen om arbetslöshetsförsäkring och är samma för alla a-kassor.

Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat 80 timmar per månad i sex månader under de senaste tolv månaderna. Om du inte uppfyller detta, ska du ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader av den senaste tolvmånadersperioden. Minst 50 timmars arbete i varje månad krävs. Om du inte har arbetat utan studerat på heltid, varit sjuk eller varit hemma med barn kan du ändå klara arbetsvillkoret om det finns arbete längre tillbaka i tiden.

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar: en grundförsäkring och en inkomstbaserad försäkring.

Grundersättning får den som uppfyllt ett arbetsvillkor och har varit medlem i a-kassan mindre än 12 månader. Den genomsnittliga veckoarbetstid du haft avgör hur mycket du får i ersättning. Maxbeloppet från grundförsäkringen är 365 kronor/dag. Grundersättning betalas tidigast från dagen du fyllt 20 år.

Inkomstbaserad ersättning för att ha rätt till ersättning grundad på tidigare lön krävs minst 12 månader av sammanhängande medlemskap och att arbetsvillkoret är uppfyllt under medlemstiden.

Grundvillkor – För att ha rätt till ersättning måste du utöver att ha uppfyllt ett arbetsvillkor även uppfylla följande grundvillkor under tiden du är arbetslös;

  • vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt 17 timmar i veckan
  • vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen
  • även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Hur mycket du får i ersättning beror på;

  • hur många timmar du arbetat de tolv månaderna före du skrev in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • hur mycket du har tjänat de tolv månaderna före du skrev in dig om arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta
  • hur många timmar per vecka du är arbetslös