Tidrapportguide

En tidrapport är en värdehandling, det är din faktiska ansökan om ersättning och vårt underlag för utbetalning. På tidrapporten redovisar du dag för dag om du varit arbetslös, sjuk, föräldraledig, varit hemma för vård av barn eller om du haft förhinder att söka och ta ett arbete – du signerar på heder och samvete att uppgifterna du lämnat är korrekta.

Var noggrann när du fyller i dina tidrapporter, lämnar du felaktiga uppgifter kan det leda till återkrav eller till och med uteslutning om det visar sig att du medvetet lämnat fel uppgifter eller varit mycket slarvig. Vid grova fel kan det även bli en fråga om bidragsfusk, då är vi skyldiga att göra en polisanmälan.

Kontakta oss om du är minsta osäker på hur du ska rapportera din tid, fråga oss hellre en gång för mycket än en gång före lite. Om du själv upptäcker att du lämnat fel uppgifter ska du snarast kontakta oss och meddela detta.

Arbetslöshetsförsäkringen bygger på förtroende. När vi fastställt rätten till ersättning betalas ersättning ut enligt de uppgifter du har lämnat på tidrapporten. Ingen förhandskontroll sker på att uppgifterna du har lämnat är korrekta, det kontrolleras i efterhand. Om det vid en kontroll konstateras att felaktiga uppgifter har lämnats säger lagstiftningen att påföljderna ska bli kännbara. Steg ett är att vi utreder om återbetalning av ersättning ska ske. Steg två är att vi utreder om det felaktiga uppgiftslämnandet är så grovt att det föranleder att uteslutning av medlem ska ske. I steg tre gör vi en bedömning om vi ska göra en polisanmälan för brott mot bidragsbrottslagen.

Med ditt e-leg (BankId eller mobiltBankID ) rapporterar din tid via Mina sidor. Om du inte har e-leg rapporterar du din tid på pappers kassakort. Ett pappers kassakort avser en period på två veckor och kan postas till inläsningscentralen först när alla dagar på kassakortet har passerat.

Så här rapporterar du din tid;

  • Dagar du är helt arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande – Fyll i arbetslös.
  • Har du förhinder att söka/ta ett arbete (tex bortrest) – Fyll i ”kan ej ta arbete”.
  • Har du arbetat – Fyll i alla betalda timmar.
  • Är du sjuk/föräldraledig/vård av barn – Fyll i rutan under sjuk/föräldraledig. (1/1=hel dag, 1/2 halv dag, osv)
  • Har du av arbetsgivaren betald semester – Fyll i semester.
  • Är du inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program – Fyll i ”kan ej ta arbete”.

Observera att du ska rapportera samtliga betalda timmar. Det gäller alltså oavsett vilken tid på dygnet du än jobbat och oavsett vilken typ av ersättning du än fått – arbete på helger, helgdagar, nattarbete, övertidsarbete, jourtid, osv. Exempel; Om du fått övertidsersättning 100% 4 timmar ska du rapportera 4 timmar. Om du fått övertidsersättning 150% 4 timmar ska du rapportera 4 timmar. Om du har jobbat 8 timmar med ordinarie timlön och 2 timmar med övertidsersättning en dag ska du rapportera 10 timmar.

Sammanfattning;

  • Lämna rätt uppgifter – så får du rätt ersättning
  • Tidrapporten är en värdehandling – du försäkrar riktigheten i uppgifterna med din underskrift
  • Är du osäker på vilken dag du jobbat eller antal timmar du fått betalt – kontrollera uppgiften innan du sänder in tidrapporten
  • Är du osäker på hur du ska rapportera din tid – kontakta oss!

Här finns en film där du vägleds hur du ska rapportera din tid på Mina Sidor.