Steg för steg

Läs här hur du söker ersättning.

Klicka på en rubrik för att läsa mer.

1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

Det är viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingens webbplats din första arbetslösa dag. Vi kan bara betala ersättning för dagar du är anmäld som arbetssökande hos dem.

Någon dag efter att du anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande kommer du få mer information från oss om vad vi behöver för att handlägga ditt ärende. Om du har loggat in på Mina sidor så får du brev där, annars kommer brev hem med post.

Varje månad mellan den 1 – 14:e ska du lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen för den gångna månaden.

2. Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor via vår startsida.

Gå till min profil > inställningar för SMS och e-post.

Kontakta din bank om du inte har e-leg, Bank ID eller Mobilt Bank ID för att få reda på mer.

3. Rapportera dina uppgifter

  • Fyll i Ansökan om ersättning via Mina Sidor.
  • Vi behöver arbetsgivarintyg från de arbetsgivare du haft de 13 senaste arbetade månaderna. Be arbetsgivaren använda www.arbetsgivarintyg.nu. Då får du snabbt ett intyg du kan skicka vidare till oss.

Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare uppgifter.

Du signerar på heder och samvete att uppgifterna du lämnar är korrekta.

4. Rapportera din tid

Sänd in tidrapport via Mina Sidor.

Tidrapporten är din formella ansökan om ersättning och underlag för utbetalning av arbetslöshetsersättning.

Läs hur du rapporterar din tid i vår tidrapportguide eller titta på filmen Rapportera tid.

5. Beslut

Vi går igenom dina uppgifter och bedömer om du har rätt till ersättning. När vi har prövat ditt ärende får du ett beslut.

6. Utbetalning

Ersättning betalas ut för högst fem ersättningsdagar per vecka och när karens har fullgjorts.

Ju snabbare vi får kompletta uppgifter desto snabbare kan du få din första utbetalning.

7. Kom ihåg att meddela förändringar

Hör av dig till oss och Arbetsförmedlingen om du får arbete eller om din situation ändras.

Du ska snarast, och senast inom 14 dagar, meddela oss när din situation förändras. Om du lämnar felaktiga uppgifter till oss, eller inte meddelar oss ändrade förhållanden som påverkar din rätt till ersättning kan påföljden bli att du blir återbetalningsskyldig och även utesluten som medlem.