Steg för steg

Här nedan kan du läsa i vår guide hur du ska göra när du söker ersättning från Hamnarbetarnas A-kassa.

Klicka på en rubrik för att läsa mer.

1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

Du kan söka ersättning från a-kassan tidigast från den dag du är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och din anställning är avslutad. Anmäl dig din fösta arbetslösa dag genom ett personligt besök eller förbered din inskrivning genom att skapa ett konto och boka ett besök. Läs mer om detta på Arbetsförmedlingen.

Någon dag efter att du anmält dig på Arbetsförmedlingen får du information från oss om vad vi behöver för att handlägga ditt ärende.

Varje månad ska du lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen för den gångna månaden.

2. Logga in på Mina Sidor

Via vår e-tjänst Mina Sidor kan du smidigt hantera din ansökan om arbetslöshetsersättning. Från vår startsida loggar du in på Mina Sidor med e-leg.

Gå till mitt konto > inställningar > välj om du vill ha brev från oss elektroniskt eller med post, samt hur du vill notifieras. Anmäl också till vilket konto du vill ha dina utbetalningar.

Kontakta din bank om du inte har e-leg, Bank ID eller Mobilt Bank ID för att få reda på mer.

Kontakta oss om du inte vill använda vår elektroniska tjänst så sänder vi dig pappers handlingar.

3. Skicka in handlingar

  • Arbetsgivarintyg. Kontakta din arbetsgivare och begär arbetsgivarintyg. Vi behöver arbetsgivarintyg från de arbetsgivare du haft de 13 månader som ligger före anställningens upphörande, eller precis före dagen du anmälde dig på Arbetsförmedlingen om du är behovsanställd. Arbetsgivare ska utfärda intyget på www.arbetsgivarintyg.nu. Intyget kan hanteras elektroniskt om både du och arbetsgivaren har e-leg, läs mer på aktuell webbsida.
  • Anmälan om arbetslöshet. Formuläret sänder du in via Mina Sidor.

Ibland behöver ytterligare handlingar. I så fall kontaktar vi dig.

4. Skicka in kassakort

Du rapporterar din tid på kassakort som du fyller i via Mina Sidor.

Vi kan inte fatta något beslut om ersättning innan vi fått ditt första kassakort. Kassakortet är din formella ansökan om ersättning och vårt underlag för utbetalning av arbetslöshetsersättning. Skicka in kassakortet så snart som tiden för kassakortet har passerat. Läs hur du fyller i kassakort i vår kassakortsguide.

Observera att papperskassakort ska skickas till den förtryckta adressen på kassakortet.

5. Beslut från oss

Vi går igenom dina handlingar och bedömer om du har rätt till ersättning. När vi har prövat ditt ärende får du ett skriftligt beslut.

6. Utbetalning av ersättning

Ersättning betalas ut med fem ersättningsdagar per vecka och när sju dagar karens har fullgjorts. Karens dras för dagar då du annars skulle haft rätt till ersättning. En ersättningsperiod är 300 dagar. Karensdagar dras inte av de 300 dagarna.

Ju snabbare vi får kompletta handlingar desto snabbare kan du få din fösta utbetalning.

7. Kom ihåg att meddela förändringar

Hör av dig till oss och Arbetsförmedlingen om du får arbete eller om din situation ändras.

Du ska snarast, och senast inom 14 dagar, meddela oss när din situation förändras. Om du lämnar felaktiga uppgifter till oss, eller inte meddelar oss ändrade förhållanden som påverkar din rätt till ersättning kan påföljden bli att du blir utesluten som medlem.