Föreningsstämma 24 maj 2019

Årets föreningsstämma hålls kl 13.00 på Norra Latin i Stockholm. Alla medlemmar har rätt att närvara. Hör av dig till [email protected] senast den 17 maj om du önskar delta.

Beslut kommer att fattas enligt ordinarie punkter i stadgarna. Förslag till dagordning.

 

Nyhetsarkiv