Föreningsstämma 25 maj 2018

Hamnarbetarnas A-kassa håller föreningsstämma fredag den 25 maj mellan 13:00 – 15:00 på Norra Latin i Stockholm. Samtliga föreningsombud har fått en kallelse.

På stämman kommer vi att behandla sedvanliga ärenden enligt våra stadgar.

 

Aktuella möteshandlingar till stämman:

  1. Föreningsstämma 25 maj
  2. Förslag till dagordning
  3. Årsredovisning 2017
  4. Förslag till budget 2019
  5. Valberedningens förslag
  6. Arvodesblankett
  7. Reseräkning

 

Alla medlemmar har rätt att närvara. För anmälan eller frågor, tag kontakt med oss på 031 – 515 411 eller [email protected], dock senast 18 maj.

 

 

Nyhetsarkiv