GDPR

NY DATASKYDDSLAGSTIFTNING

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps och du får en ökad kontroll över hur dina uppgifter behandlas.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi på Hamnarbetarnas a-kassa värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

Vi är ansvariga för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har en rätt till information när vi samlar in uppgifter in dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att a-kassan ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning.

Skicka dina uppgifter säkert till oss via vår e-tjänst Mina sidor 

Mejla oss inte dina personliga uppgifter eller dokument eftersom mejl inte är en säker kanal att skicka personuppgifter på. På Mina sidor kan vi ha en skyddad kommunikation, där loggar du in med din e-legitimation.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa med organisationsnummer 816400-5202.

Dataskyddsombud

Eftersom vi behandlar personuppgifter har vi utsett ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Vårt dataskyddsombud  är Jessica Jemdal och nås på 08-1288 1288 eller via e-post [email protected]

 

Vill du veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs här.