Individuppgifter

Från och med den 1 januari 2019 redovisar vi dina uppgifter till Skatteverket varje månad, i stället för en gång per år. Denna uppgift kallas för individuppgift. Vi lämnar uppgifter till Skatteverket om skattepliktig ersättning och skatt. Uppgifterna ligger till grund för din årliga deklaration och ersätter den tidigare kontrolluppgiften.

Spara ditt besked om utbetalning till deklarationen eftersom du inte får någon årlig kontrolluppgift från oss i fortsättningen. På Skatteverkets Mina sidor kan du fr.o.m februari 2019 se din totala inkomst och skatt under året.