Justering av karens och dagpenning

Regeringen har beslutat om tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som ska gälla under perioden 30 mars 2020 till 3 januari 2021.

Några av ändringarna är att de 6 karensdagarna tas bort och att dagpenningen höjs till 1200 kronor de 100 första ersättningsdagarna.

  • Karensdagarna tas bort under perioden 30 mars 2020 till 3 januari 2021. Ersättningssökande som har fått karensavdrag den 30 mars och efter, kommer detta att justeras automatiskt.
  • Från den 13 april 2020 till och med 3 januari 2021 höjs ersättningstaket de 100 första ersättningsdagarna till 1200 kronor per dag. Justering sker automatiskt.

 

Nyhetsarkiv