Kallelse stämma 2021

Hamnarbetarnas a-kassa kallar till föreningsstämma torsdag den 27 maj 2021 klockan 13:00. Stämmas hålls digitalt i Microsoft Teams.

Följande punkter kommer att behandlas:

  • Föregående års verksamhet och räkenskaper avhandlas
  • Val av styrelse och suppleanter
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  • Beslut om eventuell fusion med Sveriges arbetares arbetslöshetskassa

Om stämman fattar beslut om fusion behöver du som medlem inte göra något. Du behåller din försäkring och blir automatiskt medlem i Sveriges arbetares arbetslöshetskassa den 1 november 2021, din tidigare medlemstid tillgodoräknas. Mer information om detta kommer efter stämmans beslut.

Alla ombud får också kallelsen med dagordning och handlingar via e-post.

Som medlem har du rätt att delta på stämman, meddela oss i så fall detta senast 24 maj på [email protected]

Vid eventuella frågor kontakta oss på vår växel 08 – 1288 1288.

 

 

 

Nyhetsarkiv