Medlemsavgift

  • Medlemsavgiften är 175 kronor.
  • Avgift betalas för innevarande månad.
  • Betalar du inte via autogiro får du en inbetalningsavi varje månad. Är du ansluten till Kivra får du avin till din digitala brevlåda.
  • Om en avgift är obetald två månader efter att den skulle varit betald upphör medlemskapet på grund av bristande betalning.
  • Medlem som träder ur a-kassan på grund av bristande betalning krävs på obetald avgift.

Betala medlemsavgiften med autogiro, anmäl autogiro via din Internetbank, eller med e-leg via knappen här nedan. Du kan annars ladda ner blanketten och sända in den till oss.