Bli medlem

Välkommen att bli medlem hos oss!

Vi är a-kassan för dig som arbetar eller senast har arbetat inom hamn- och stuverinäringen samt i magasin, lager och godsterminal.

Vi kan din bransch och erbjuder dig ett personligt bemötande och bra stöd om du skulle bli arbetslös. Ett medlemskap hos oss ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

  • Du kan bli medlem från den månad din ansökan kom oss tillhanda
  • Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget. Om du är medlem i en annan a-kassa kan vi hjälpa dig att byta om du kryssar i valet om fullmakt när du söker medlemskap hos oss
  • När du byter a-kassa tillgodoräknas din tidigare medlemstid om bytet sker utan glapp

Exempel på arbeten i vår bransch: truckförare, kranförare, stuveriarbetare, maskinförare, lagerarbete, hamnroddare, hamnarbetare, traversförare, stuvare, hantering av container och trailer, lastning och lossning, stripping och stuffing, godshantering, logistikarbetare, arbete på lager och omlastningscentral, arbete på kombiterminal och torrhamn, terminalarbetare.