Bli medlem

Ett medlemskap i Hamnarbetarnas a-kassa ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Vi är a-kassan för dig som arbetar inom hamn och stuveri samt i magasin och godsterminaler. Om du för närvarande inte arbetar kan du bli medlem hos oss om ditt senaste arbete var inom vårt verksamhetsområde.

  • Du kan bli medlem hos oss från den månad din ansökan kom oss tillhanda
  • Det tar tolv månader att få ett fullständigt försäkringsskydd (medlemsvillkor)
  • Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget
  • Byter du a-kassa tillgodoräknas din tidigare medlemstid om bytet sker utan glapp
  • Vi kan hjälpa dig att byta a-kassa, bocka i rutan om fullmakt på din ansökan om medlemskap, vi säkerställer då att din medlemstid blir sammanhängande.

Hur du blir medlem

Sök medlemskap genom fylla i blanketten Ansökan om medlemskap. Med e-leg sänder du in blanketten elektroniskt. Har du inte e-leg skriver du ut blanketten och postar den till oss.