Avsluta medlemskap

Vill du avsluta ditt medlemskap ska du sända in en skriftlig begäran. Du är medlem till den sista dagen i den månad din begäran om avslutat medlemskap kom oss tillhanda.  Medlemskapet upphör den första dagen i månaden efter.  Medlemskap kan inte avslutas retroaktivt.

Har du börjat jobba inom ett annat verksamhetsområde och ska byta a-kassa kan du ge nya a-kassan fullmakt att sköta bytet åt dig. Detta för att säkerställa att du inte får ett glapp i din medlemstid. 

Ansök om avslutat medlemskap ditt e-leg här nedan. Har du inte e-leg får du ladda ner blanketten, skriva ut den och posta till oss.

 

Tänk på att;

  • Om du går i avtalspension och inte vill vara medlem fram till du fyller 65 måste du begära att ditt medlemskap ska avslutas. Det går givetvis bra att vara kvar som medlem när du blir förtidspensionär. Ditt medlemskap avslutas i så fall automatiskt månaden före du fyller 65.
  • Om du betalar din avgift via autogiro – tänk då på att inte makulera medgivandet innan sista avgiften är dragen. Avgift betalas/dras innevarande månad. Vi avslutar och makulerar medgivande i samband med att vi beslutar att ditt medlemskap avslutas.