Avsluta medlemskap

Om du inte längre vill vara medlem behöver du skriftligen avsluta medlemskapet.

Du är medlem till den sista dagen i den månad din ansökan om avslutat medlemskap kom oss tillhanda.

Om du har börjat jobba inom ett annat verksamhetsområde och ska byta a-kassa kan du ge nya a-kassan fullmakt att sköta bytet åt dig. Detta för att säkerställa att du inte får ett glapp i din medlemstid. 

 

  • Om du går i avtalspension och inte vill vara medlem längre måste du begära att ditt medlemskap ska avslutas. Det går givetvis bra att vara kvar som medlem när du blir förtidspensionär, medlemskapet avslutas i så fall automatiskt månaden före du fyller 65.
  • Betalar du avgiften på autogiro ska du inte makulera medgivandet innan sista avgiften är dragen, avgift betalas för innevarande månad.