Utträde

Vill du avsluta ditt medlemskap ska du sända in en skriftlig begäran om utträde.

Ska byta a-kassa råder vi att du söker inträde i den nya a-kassan och ger dem fullmakt att sköta bytet av a-kassa åt dig. Detta för att säkerställa att du inte får ett glapp i din medlemstid. 

Du är medlem till och med den sista dagen i den månad din anmälan om utträde kom oss tillhanda.  Medlemskapet upphör den första dagen i månaden efter.

Utträde kan inte beviljas retroaktivt.

Ansök om utträde med din e-leg via knappen här nedan eller sänd in blanketten som du kan ladda ner.

 

Tänk på att;

  • Om du går i avtalspension och inte vill vara med i a-kassan fram till du fyller 65 måste du själv begära utträde. Det går givetvis bra att vara kvar som medlem i a-kassan när du blir förtidspensionär. Ditt medlemskap avslutas i så fall automatiskt månaden före du fyller 65.
  • Om du betalar din avgift till oss via autogiro – tänk då på att inte makulera medgivandet innan sista avgiften är dragen. Avgift betalas/dras innevarande månad. Vi avslutar och makulerar medgivande i samband med att vi beslutar om utträde.