Varför medlem

Som medlem i a-kassan är din inkomst försäkrad, vilket ger dig en ekonomisk trygghet vid eventuell arbetslöshet.

Arbetslöshet kan inträffa av olika anledningar och det behöver inte bero på arbetsbrist. Man kan exempelvis drabbas av olycksfall eller sjukdom och inte ha möjlighet att återgå till sitt tidigare arbete när dagarna med sjukpenning är förbrukade. Fram till att du har hittat ett nytt arbete kan du få ersättning från a-kassan.

Medlemskapet kostar bara 145 kronor i månaden och kan ge dig upp till 910 kronor per dag före skatt.