Nu är det dags för ombudsval

Det är dags att välja ombud till Hamnarbetarnas A-kassa.

Hamnarbetarnas A-kassa är fristående från andra organisationer och förbund. Vi är en demokratisk uppbyggd förening där medlemmarna själva väljer föreningsombuden. Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ. Enkelt uttryckt är det medlemmarna själva som bestämmer.

Vi har skickat brev till våra 13 avdelningar om detta. Om du inte tillhör någon av våra avdelningar och är intresserad av att bli ombud, kontakta oss för mer information.

Nyhetsarkiv