Ny deltidsregel

Den 15 maj 2017 införs en ny regel vid deltidsarbete. Den nya deltidsregeln innebär att den som söker ersättning från a-kassan och samtidigt deltidsarbetar kan få ersättning under maximalt 60 veckor under en ersättningsperiod.

Övergångsbestämmelse

Vid ikraftträdandet av den nya deltidsregeln kommer omräkning att ske från nuvarande deltidsdagar till deltidsveckor för de som har en pågående ersättningsperiod. Övergångsbestämmelsen medför att vissa som förbrukat sina 75-deltidsdagar kommer att få rätt till ytterligare deltidsveckor från och med ikraftträdandet. För andra kan det innebära att de från och med ikraftträdandet av den nya deltidsregeln inte längre får ersättning vid deltidsarbete på grund av 60 veckors begränsningen, trots att alla 75 deltidsdagar inte är förbrukade.

 

Definition av deltidsvecka – en vecka där deltidsarbete är utfört och ersättning från a-kassan betalas ut för arbetslös tid samma vecka.

 

 

Nyhetsarkiv