uppgift

Individuppgifter till Skatteverket

Från och med januari 2019 ska a-kassan redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå varje månad. Detta ersätter den årliga kontrolluppgiften som tidigare skickats ut i januari varje år. De första individuppgifterna kommer att skickas i februari och avser utbetald arbetslöshetsersättning i januari 2019. Du som har arbetslöshetsersättning kommer att kunna se dina uppgifter på din[...] Läs mer

skattev

Kontrolluppgifter för 2018

Nu är dina kontrolluppgifter för 2018 skickade till Skatteverket. Du som använder Mina sidor har fått kontrolluppgiften dit. Du som inte använder Mina sidor får kontrolluppgiften hem i brevlådan eller i din digitala brevlåda Kivra.  

lagändr

Nya regler från 2 juli 2018

Karensvillkoret Karensvillkoret sänks från sju till sex dagar för tid från och med den 2 juli 2018. Pensioner Riksdagen har beslutat att avdrag från ersättningen på grund av pension bara ska göras när man tar ut pension. Ersättningen per dag ska inte heller sänkas till en 65-procentsnivå på grund av pensionsuttag. Med pension menas förtida[...] Läs mer