ombud

Nu är det dags för ombudsval

Det är dags att välja ombud till Hamnarbetarnas A-kassa. Hamnarbetarnas A-kassa är fristående från andra organisationer och förbund. Vi är en demokratisk uppbyggd förening där medlemmarna själva väljer föreningsombuden. Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ. Enkelt uttryckt är det medlemmarna själva som bestämmer. Vi har skickat brev till våra 13 avdelningar om detta. Om du inte tillhör någon av våra avdelningar och[...] Läs mer

uppgift

Individuppgifter till Skatteverket

Från och med januari 2019 ska a-kassan redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå varje månad. Detta ersätter den årliga kontrolluppgiften som tidigare skickats ut i januari varje år. De första individuppgifterna kommer att skickas i februari och avser utbetald arbetslöshetsersättning i januari 2019. Du som har arbetslöshetsersättning kommer att kunna se dina uppgifter på din[...] Läs mer

skattev

Kontrolluppgifter för 2018

Nu är dina kontrolluppgifter för 2018 skickade till Skatteverket. Du som använder Mina sidor har fått kontrolluppgiften dit. Du som inte använder Mina sidor får kontrolluppgiften hem i brevlådan eller i din digitala brevlåda Kivra.