fusion

Fusion med Sveriges arbetares a-kassa

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa kommer att fusioneras med Sveriges arbetares arbetslöshetskassa den 1 november 2021. Beslutet om fusion fattades av föreningsstämman den 27 maj 2021. Du behöver inte göra något. Du behåller din försäkring och blir automatiskt medlem i Sveriges arbetares arbetslöshetskassa den 1 november 2021. Får du a-kassa från oss? Ersättningstagare kommer att få särskild information[...] Läs mer

lagändr

Förlängning av vissa tillfälliga regler

I mitten av december 2020 fattade riksdagen beslut att förlänga tiden för vissa av de tillfälliga regler som infördes i arbetslöshetsförsäkringen under våren 2020. Tillfälliga regler som förlängs Arbetsvillkoret – när arbetsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning. För att uppfylla arbetsvillkoret behövs minst 60 timmar arbete under minst sex månader den senaste 12 månaders perioden,[...] Läs mer

par

Tillfälliga regler i a-kassan

Den 30 mars 2020 presenterade regeringen tillfälliga åtgärder i arbetslöshetsförsäkringen som de planerar att sätta in. Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och att höja taket i a-kassan för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.[...] Läs mer