dator

Inloggning på Mina sidor från 1/11-2021

Från den 1 november flyttas ditt medlemskap och din eventuella ersättningsperiod i Hamnarbetarnas a-kassa över till Sveriges arbetares a-kassa (SAAK) . Från 1 november loggar du in på portalen Mina sidor via www.saak.se. Portalen Mitt medlemskap hos SAAK kommer du kunna logga in på från 2 november. Om du har frågor ring Sveriges arbetares a-kassa [...] Läs mer

fusion

Fusion med Sveriges arbetares a-kassa

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa kommer att fusioneras med Sveriges arbetares arbetslöshetskassa den 1 november 2021. Beslutet om fusion fattades av föreningsstämman den 27 maj 2021. Du behöver inte göra något. Du behåller din försäkring och blir automatiskt medlem i Sveriges arbetares arbetslöshetskassa den 1 november 2021. Får du a-kassa från oss? Ersättningstagare kommer att få särskild information[...] Läs mer

lagändr

Förlängning av vissa tillfälliga regler

I mitten av december 2020 fattade riksdagen beslut att förlänga tiden för vissa av de tillfälliga regler som infördes i arbetslöshetsförsäkringen under våren 2020. Tillfälliga regler som förlängs Arbetsvillkoret – när arbetsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning. För att uppfylla arbetsvillkoret behövs minst 60 timmar arbete under minst sex månader den senaste 12 månaders perioden,[...] Läs mer