uppgradering

Begränsad åtkomst Mina sidor 24-25 april

I helgen den 24-25 april sker ett underhållsarbete i våra system och under tiden arbetet pågår är Mina sidor inte tillgängligt. Arbetet påbörjas 07:45 på lördagen den 24 april. För närvarande vet vi inte när på söndagen arbetet beräknas att vara klart. När underhållsarbetet är klart kommer vi att ta bort denna information, och Mina[...] Läs mer

lagändr

Förlängning av vissa tillfälliga regler

I mitten av december 2020 fattade riksdagen beslut att förlänga tiden för vissa av de tillfälliga regler som infördes i arbetslöshetsförsäkringen under våren 2020. Tillfälliga regler som förlängs Arbetsvillkoret – när arbetsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning. För att uppfylla arbetsvillkoret behövs minst 60 timmar arbete under minst sex månader den senaste 12 månaders perioden,[...] Läs mer

par

Tillfälliga regler i a-kassan

Den 30 mars 2020 presenterade regeringen tillfälliga åtgärder i arbetslöshetsförsäkringen som de planerar att sätta in. Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och att höja taket i a-kassan för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.[...] Läs mer