gdpr-3285183__340

Trygg hantering av dina personuppgifter

Ny dataskyddslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps och du får en ökad kontroll över hur dina uppgifter behandlas. Vi skyddar[...] Läs mer

auditorium-3339462__340

Föreningsstämma 25 maj 2018

Hamnarbetarnas A-kassa håller föreningsstämma fredag den 25 maj mellan 13:00 – 15:00 på Norra Latin i Stockholm. Samtliga föreningsombud har fått en kallelse. På stämman kommer vi att behandla sedvanliga ärenden enligt våra stadgar.   Aktuella möteshandlingar till stämman: Föreningsstämma 25 maj Förslag till dagordning Årsredovisning 2017 Förslag till budget 2019 Valberedningens förslag Arvodesblankett Reseräkning  [...] Läs mer

money-

Inkomstuppräkning 2018

Den 7 maj 2018 räknar vi upp den genomsnittliga inkomsten per dag med 2,0 % för de medlemmar som får ersättning från oss. Den som innan har högsta möjliga ersättning per dag påverkas inte av denna uppräkning. Inkomstuppräkningen görs enligt gällande Hamn- och Stuveriavtal.