demok

Dags för ombudsval!

Det är dags för alla avdelningar att välja ombud A-kassan. Hamnarbetarnas A-kassa är fristående från andra organisationer och förbund. Vi är en demokratisk uppbyggd förening där medlemmarna själva väljer föreningsombuden. Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ. Enkelt uttryckt är det medlemmarna själva som bestämmer. Idag har vi sänt brev till samtliga 12 avdelningar om detta.

Just how to Publish an Expository Essay

–> Dear Neil, Twenty two years ago you came into my entire life. I’ll never forget that evening. You’re this kind of stunning child with plenty of hair. I pondered exactly what the potential held for you, what kind of existence you’d stay when I placed you. I wondered easily is actually a good papa[...] Läs mer