uppgradering

Planerat systemunderhåll Mina sidor 12-13 juni

I helgen kommer våra system att uppgraderas vilket begränsar åtkomsten till Mina sidor. Arbetet beräknas pågå från 08:00 på lördag 12 juni fram till ca 13:00 på söndagen 13 juni.

meeting-1015591__340

Kallelse stämma 2021

Hamnarbetarnas a-kassa kallar till föreningsstämma torsdag den 27 maj 2021 klockan 13:00. Stämmas hålls digitalt i Microsoft Teams. Följande punkter kommer att behandlas: Föregående års verksamhet och räkenskaper avhandlas Val av styrelse och suppleanter Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Beslut om eventuell fusion med Sveriges arbetares arbetslöshetskassa Om stämman fattar beslut om fusion behöver[...] Läs mer

lagändr

Förlängning av vissa tillfälliga regler

I mitten av december 2020 fattade riksdagen beslut att förlänga tiden för vissa av de tillfälliga regler som infördes i arbetslöshetsförsäkringen under våren 2020. Tillfälliga regler som förlängs Arbetsvillkoret – när arbetsvillkoret är uppfyllt kan man få ersättning. För att uppfylla arbetsvillkoret behövs minst 60 timmar arbete under minst sex månader den senaste 12 månaders perioden,[...] Läs mer