Personer

Här följer en förteckning på de personer som utgör Hamnarbetarnas A-kassas organisation.

Kansli

Kassaföreståndare – Christina Ehrler

Utredare – Jessica Jemdal

Styrelse

Ordförande – Eskil Rönér, Helsingborg

Vice ordförande – Anders Forsström, Stockholm

Sekreterare – Christina Ehrler, Stockholm

Ledamot – Kent Sehlstedt, Umeå

Ledamot – Maria Jansson, Göteborg

Statens representant – Saga Fröjd Lee, Stockholm

Suppleant – Tommy Ternström, Gävle

Suppleant – Karl Rudofsson, Göteborg

Statens suppleant – Eva Nilsson, Stockholm

Revisorer

Ordinarie – Johan Sehlstedt, Umeå

Ordinarie – Dick Didriksson, Göteborg

Auktoriserad – Mats Blomgren, PwC Stockholm

Suppleant – Thomas Olofsson, Holmsund

Suppleant – Stefan Carlsson, Göteborg

Suppleant auktoriserad – Sune Johnson, PwC Stockholm

Föreningsombud

Göteborg – Roy Gustavsson

Halmstad – Paul Karlsson

Malmö – Rune Dahlström

Mönsterås – Tony Landerman

Helsingborg – Magnus Hagman

Oxelösund – Karl-Gustaf Pettersson

Stockholm – Christer Berglind

Norrköping – Vakant

Sundsvall – Joakim Backlund

Holmsund – Susanne Lundberg

Bottenviken – Mikael Bergström

Karlshamn – Johan Yngsell