Stadgar

Genom att klicka på länken här under kan du läsa de senast registrerade stadgarna hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Hamnarbetarnas stadgar