Regeringen föreslår höjning av dagpenning

Det har gått tolv år sedan politikerna höjde ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen senast. Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2015 lämna förslag om att höja taket i arbetslöshetsförsäkringen från dagens maxbelopp om 680 kronor per dag till 910 kronor per dag de första 100 dagarna av ersättningsperioden och 760 kronor där efter. Läs mer i detta pressmeddelande.

Nyhetsarkiv