Dags för ombudsval!

Det är dags för alla avdelningar att välja ombud A-kassan.

Hamnarbetarnas A-kassa är fristående från andra organisationer och förbund. Vi är en demokratisk uppbyggd förening där medlemmarna själva väljer föreningsombuden. Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ. Enkelt uttryckt är det medlemmarna själva som bestämmer.

Idag har vi sänt brev till samtliga 12 avdelningar om detta.

Nyhetsarkiv