Vanliga frågor

Arbetslöshetsersättning

1. Jag blir snart arbetslös - hur gör jag?

Gå till Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen och anmäl dig arbetssökande, någon dag senare får du ett brev från oss. Läs mer här i steg för steg.

2. Vad är ett arbetsvillkor?

För att ha rätt till en ersättningsperiod är ett villkor att du har arbetat en viss omfattning innan du blev arbetslös, detta kallas för arbetsvillkor. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste 12 månaderna före arbetslösheten/skrev in dig på Arbetsförmedlingen gjort något av följande:

 • har arbetat minst 80 timmar i minst 6 månader, eller
 • har arbetat minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader och ingen av dessa månader innehåller under 50 timmar
3. Vad menas med grundvillkor?

För att kunna få ersättning från a-kassan måste du förutom att uppfylla ett arbetsvillkor även uppfylla grundvillkor under din arbetslösa tid;

 • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar varje dag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.
 • Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att din avsikt är att arbeta och att det inte finns några hinder för det.
4. Vad menas med kvalifikationstid?

Kvalifikationstid är den tid din ersättning är baserad på. Kvalifikationstiden är de 12 månader som ligger precis före du blev arbetslös/söker ersättning från a-kassan. Under kvalifikationstiden måste ett arbetsvillkor vara uppfyllt för att kunna beviljas en ersättningsperiod.

5. Vad är normalarbetstid?

Av den sammanlagda tiden du har arbetat under ramtiden räknar vi fram hur mycket du i genomsnitt har arbetat per vecka. Det kallar vi för normalarbetstid.

6. När får jag min första utbetalning?

Vi har ingen kö vad gäller handläggningstid, så det beror på hur snabbt vi får in kompletta handlingar från dig. När ditt ärende är komplett och vi kan fatta beslut om ersättningsrätt har du i regel din första utbetalning torsdagen veckan efter att du har fått beslutet från oss. Observera dock att 6 dagar karens ska fullgöras innan utbetalning av ersättning sker.

Använder du Mina sidor och sänder in handlingar elektroniskt får en snabbare hantering. Dels på grund av att du kan rapportera din tid för en vecka i taget, och dels att de handlingar du skickar in via denna tjänst är oss tillhanda direkt.

 

7. Hur kommer utbetalningen in på mitt konto?

Vi använder Swedbank, har du ett konto i Swedbank kommer pengarna in dit.

Om Swedbank skulle sakna uppgift om ditt kontonummer får du hem en utbetalningsavi. Ange ditt kontonummer på avins baksida när du hämtar ut din ersättning, då kommer utbetalningarna fortsättningsvis att ske till det kontot.

Du kan också meddela ditt bankkonto på Swedbank.se/kontoregister .

8. Hur räknas karensdagarna?

Karensdagar räknas av dagar då ersättning skulle ha betalats ut. Ersättning lämnas för högst fem dagar i veckan, och inte för lördagar och söndagar. Ersättning lämnas däremot röda dagar om de infaller under Måndag – Fredag.

9. Hur ofta får jag en utbetalning?

Det beror på om du deklarerar din tid elektroniskt i Mina sidor eller om du fyller i papperskassakort som skickas per post.

Deklarerar du din tid via Mina sidor och gör det varje vecka får du en utbetalning varje vecka. Om du sänder in tidrapporten en måndag kan du få ersättning utbetald redan på torsdag samma vecka.

Om du deklarerar din tid på papperskassakort och sänder in det när tiden för kassakortet har passerat får en utbetalning varannan vecka.

 

10. Hur mycket får jag i ersättning?

A-kassan räknar på det arbete du haft de 12 månader som föregår dagen du skrev in dig på Arbetsförmedlingen. Vi räknar alltid på 12 månader även om du skulle ha arbetat kortare tid.

Har du varit medlem under 12 månader kan du som mest få 365 kronor om dagen, ersättningen är då baserad på den arbetstid du haft.

Har du varit medlem över 12 månader och uppfyllt ett arbetsvillor under medlemstiden räknar vi på den genomsnittliga inkomst du haft före arbetslösheten. De 100 första dagarna får du 80% av inkomsten och högst 910 kronor/dag. Dag 101 – 200 får du 80% av inkomsten och högst 760 kronor/dag. Dag 201 – 300 får du 70% av inkomsten och högst 760 kronor /dag.

Andra faktorer som också påverkar i vad du får i ersättning är;

 • hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta (din arbetsmöjlighet)
 • hur många timmar per vecka du är arbetslös
11. Jag har fått ett återkrav, vad händer nu?

Du har blivit återbetalningsskyldig för att du har fått ersättning du inte hade rätt till. När du har fått ett beslut om återkrav måste du inom 30 dagar betala in beloppet för att inte dröjsmålsränta ska uppstå. Det behöver inte bli någon påföljd vid återkrav. Men skulle det visa sig att du medvetet lämnat fel uppgifter eller om du har varit mycket slarvig kan det leda till att du blir utesluten som medlem. Vid grova fel kan det även bli en fråga om bidragsfusk och då är vi skyldiga att göra en polisanmälan.

 

12. Vad är en ersättningsperiod?

En ersättningsperiod är 300 dagar. Om du har barn under 18 år när den 300:e dagen betalats ut får du ytterligare 150 dagar. Du kan ha uppehåll i ersättningsperioden;

Uppehåll kortare än ett år – Om det var mindre än ett år sedan du senast fick ersättning från a-kassan så fortsätter du på samma ersättningsperiod du hade före uppehållet. Du gör då ingen ny karens och du har kvar samma dagpenning. Detta gäller om det inte har passerat mer än 364 kalenderdagar från du senast fick ersättning till att du på nytt söker och har rätt till ersättning.

Uppehåll längre än ett år – Om det var 365 dagar eller mer sedan du fick ersättning från  a-kassan, och om avbrottet beror på att du arbetat, varit utomlands, haft semester eller ”bara varit hemma” ska du påbörja en ny ersättningsperiod. Du måste då på nytt uppfylla arbetsvillkoret.

13. Jag har inte sänt in tidrapporter än för jag väntar på besked om jag har rätt till ersättning?

Tidrapporten är din faktiska ansökan om ersättning och a-kassans underlag för utbetalning. På tidrapporten fyller du i hur dina dagar har sett ut, om du har varit arbetslös får du ersättning för det antal timmar du varit arbetslös under den veckan. Dina handlingar är kompletta när vi har; Arbetsgivarintyg, Ansökan om ersättning och tidrapport. I vissa fall kan vi behöva ytterligare dokument, i så fall meddelar vi detta.

Medlem och medlemsavgift

14. Hur blir jag medlem i Hamnarbetarnas A-kassa?

Sänd oss en ansökan om medlemskap – antingen med ditt e-leg eller sänd oss blanketten Ansökan om medlemskap. Här söker du medlemskap.

Du kan bli medlem från den 1:a i den månad som din ansökan om inträde kom oss tillhanda. För att bli medlem hos oss ska du arbeta eller haft ditt senaste arbete inom vårt verksamhetsområde.

Ring oss om du inte har tillgång till skrivare så kan vi skicka dig blanketten Ansökan om medlemskap.

15. Vad kostar det att vara medlem i Hamnarbetarnas A-kassa?

Avgiften är 145 kronor per månad.

16. Kan jag betala medlemsavgiften via autogiro?

Ja. Du kan anmäler du autogiro med e-leg eller skicka in en blankett. Välj det sätt som passar dig här.

17. Kan jag betala medlemsavgiften med e-faktura?

Nej, vi erbjuder inte e-faktura. Om du är ansluten till Kivra kan du få din faktura från oss till din digitala brevlåda i Kivra och även använda deras betaltjänst.

18. Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften i tid?

Är en avgift är obetald två månader efter att den skulle ha varit betald kommer ditt medlemskap att avslutas. Du får i så fall ett beslut om avslutat medlemskap. Om du omgående söker medlemskap igen kan du fortfarande ha ett sammanhängande medlemskap i a-kassan.

Vi skickar två påminnelser på uteblivna betalningar. Om du har tre obetalda avgifter är du medlem till och med den tredje obetalda månaden.

A-kassan är enligt lag skyldig att driva in förfallna avgifter. Det innebär att det blir ett inkassoärende om vi inte får betalt på de påminnelser vi sänder.

Tänk på att utan medlemskap i a-kassan kan du inte söka arbetslöshetsersättning om du skulle bli arbetslös. Om du går på aktivitetsstöd kan nivån på ersättningen påverkas om medlemskapet avslutas eftersom det baseras på uppgifter som a-kassan lämnar.

19. Jag hittar inte min faktura, vad ska jag göra?

Ring oss eller kontakta oss via Mina sidor, så kan vi ge dig uppgift om OCR nummer. Avgiften ska betalas till BG 479 – 4673.

20. Jag har autogiro men har fått en påminnelse, varför?

Då har du inte haft täckning på kontot vid dragningsförsöken. Betala snarast möjligt in avgiften med den påminnelseavi du har fått.

21. Jag betalar via autogiro och har nytt konto nummer, hur gör jag?

Vi behöver då en ny autogiroanmälan från dig. Har du e-leg kan du göra en autogiroanmälan via vår hemsida, har du inte  e-leg skickar du in autogiroanmälan på pappersblankett. Välj det alternativ som passar dig här.

22. Måste jag vara medlem i facket när jag är medlem i a-kassan?

Nej, det måste du inte. Du kan vara medlem i bara Hamnarbetarnas A-kassa om du vill.

23. Jag har gått i förtidspension men får ändå en inbetalningsavi till a-kassan?

Du som får avtalspension och inte vill vara medlem i a-kassan fram till att du fyller 65 behöver sända in en Ansökan om avslutat medlemskap. Du kan givetvis vara kvar som medlem i a-kassan när du blir förtidspensionär, i så fall avslutas ditt medlemskap automatiskt månaden före du fyller 65.

Du kan antingen säga upp medlemskapet med e-leg via vår hemsida, eller sända in pappersblanketten Ansökan om avslutat medlemskap. Välj det alternativ som passar dig här.

Du är medlem till den sista dagen i den månad din ansökan om avslutat medlemskap kom oss tillhanda. Medlemskapet upphör den första dagen i månaden efter. Medlemskap kan inte avslutas retroaktivt.

24. Jag är medlem i en annan a-kassa och ska byta till er, vad händer då med min pågående ersättningsperiod?

Du fortsätter på samma ersättningsperiod. Vi får uppgift om ditt tidigare medlemskap och din ersättningsperiod elektroniskt när du blir medlem hos oss.

Vi kan hjälpa dig att byta a-kassa om du ger oss fullmakt när du söker medlemskap hos oss.

Deltidsdagar

25. Hur fungerar deltidsregeln?

En ersättningsperiod är 300/450 dagar. Under 60 veckor kan du få ersättning upp till din normalarbetstid för det antal timmar du är arbetslös under en vecka. När deltidsveckorna är slut får du bara ersättning från a-kassan veckor när du är helt arbetslös. Så länge du har deltidsveckor kvar har du inte rätt att tacka nej till ett erbjudet arbete.

Är du helt arbetslös betalas 5 ersättningsdagar ut, det är alltså ingen deltidsvecka. Jobbar du delvis en vecka och får ersättning från a-kassan för resterande arbetslös tid, är det en deltidsvecka.

Från den 15 maj 2017 gäller 60 veckors regeln, gäller kassakort avseende tid från vecka 20.

26. Kan jag flytta dagar på tidrapporten för att slippa deltidsregeln?

Nej, det får du absolut inte. Du ska fylla i den dag du jobbat och med korrekt antal timmar du fått lön. Du skriver under med en sanningsförsäkran att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta. Att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter till a-kassan är mycket allvarligt och kan leda till uteslutning. Vid grova fel kan det även bli en fråga om bidragsfusk och vi är då skyldiga att göra en polisanmälan.

Blanketter

27. Vad är ett arbetsgivarintyg?

På ett arbetsgivarintyg redovisar arbetsgivaren hur mycket du har jobbat under en viss tid.

Be din arbetsgivare använda Arbetsgivarintyg.nu när du behöver ett arbetsgivarintyg. Då får du snabbt ett intyg som du kan skicka vidare till oss. Kom överens med arbetsgivaren om intyget ska signeras elektroniskt eller skickas hem till dig per post. När din arbetsgivare gjort klart ett elektroniskt intyg får du ett mejl eller sms och kan hämta intyget med din e-legitimation.

28. Vad är ett anställningsbevis/anställningsavtal?

Ett anställningsbevis/anställningsavtal är ett avtal mellan dig och arbetsgivaren där det framgår från när du är anställd, vilken anställningsform du har och vilken lön som utgår. Ett anställningsavtal får du när du börjar en anställning. Om vi begär ett anställningsbevis/avtal ska du sända oss en kopia av avtalet.

Du kan även meddela oss att du påbörjat en anställning genom att skicka in formuläret Meddelande om arbete via Mina Sidor.

Meddelanden från Arbetsförmedlingen

29. Vad innebär sanktionssystemet?

Det innebär påföljder i arbetslöshetsförsäkringen om man inte sköter sitt arbetssökande och kontakten med Arbetsförmedlingen. När vi får ett meddelande från Arbetsförmedlingen ska vi besluta om sanktion enligt lagen. Innan vi fattar beslut sänder vi ett kommuniceringsbrev till dig angående meddelandet vi fått från Arbetsförmedlingen. Du har då möjlighet bemöta meddelandet med att sända oss din förklaring till händelsen. Om vi finner att det inte finns ett giltigt skäl till en förseelse beslutar vi om sanktion.

Sanktionerna börjar med en varning och om misskötseln fortsätter stängs du av från rätt till ersättning. Vid andra tillfället av misskötsamhet blir sanktionen en avstängningsdag, vid tredje tillfället fem avstängningsdagar, vid fjärde tillfället tio avstängningsdagar. Vid femte tillfället får man ingen mer ersättning innan man arbetat ihop ett nytt arbetsvillkor.

Om du har blivit sanktionerad under en ersättningsperiod och när den tagit slut fått en ny period så följer inte sanktionerna med.

30. Vad innebär en varning?

En varning påverkar inte din ersättning. Det en varning om att du misskött arbetssökandet och om det skulle fortsätta drabbas du av avstängning nästa tillfälle.

31. Vad innebär en avstängning?

Det innebär att du inte får ersättning en dag du skulle kunna fått ersättning. Dagarna i ersättningsperioden blir alltså inte färre. Men om du har drabbats av flera sanktioner och fått 10 dagar avstängning och därefter skulle få ytterligare en sanktion så innebär det att resterande dagar i perioden blir indragen. Du måste då arbeta upp ett nytt arbetsvillkor för att få en ny ersättningsperiod.

32. Måste jag söka ett anvisat arbete jag inte tycker är attraktivt?

En av förutsättningarna för att få ersättning är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du aktivt ska söka och kunna ta de lämpliga arbeten som finns tillgängliga. Om Arbetsförmedlingen anvisar dig ett lämpligt arbete ska du söka det arbetet, även om det är på annan ort. Om du inte söker ett anvisat arbete sänder Arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Inför beslutet kommunicerar vi dig och tittar på vad som står i din handlingsplan. Om arbetet var lämpligt blir det en påföljd enligt sanktionstrappan.

33. Jag har missat ett möte på Arbetsförmedlingen/inte sänt in aktivitetsrapporten/inte uppdaterat min handlingsplan – vad händer nu?

Arbetsförmedlingen sänder ett meddelande till a-kassan om detta. Vi sänder dig då ett kommuniceringsbrev som du kan bemöta. Om du vill kan du redan nu sända oss din förklaring i ett meddelande via Internetkassan, via e-post eller i ett vanligt brev. När kommuniceringstiden på vårt brev har gått ut kommer vi att fatta beslut om sanktion eller ej.

34. Vad är en aktivitetsrapport?

Som arbetslös ska du en gång i månaden rapportera till Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter du gjort för att bryta arbetslösheten och redovisa vilka arbeten du sökt. Aktivitetsrapporten ska skickas in till Arbetsförmedlingen mellan den 1 och den 14 i månaden efter den månad rapporten avser. Arbetsförmedlingen granskar rapporten och om man bedöms att inte aktivt söka arbete sänder de ett meddelande till a-kassan som ska besluta om sanktion eller ej.

Aktivitetsrapporten kan fyllas i på Arbetsförmedlingens webbplats. För att kunna fylla i rapporten måste du skapa ett konto till Arbetsförmedlingens ”Mina sidor”. Du behöver antingen e-legitimation eller en lösenordsinloggning för att kunna fylla i din rapport. Skapa ett konto till Arbetsförmedlingens ”Mina sidor” .

Har du frågor om aktivitetsrapporten ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

35. Vad är en handlingsplan?

Det är ett dokument du och din arbetsförmedlare upprättar. Det är en överrenskommelse mellan er om vad du ska göra för att ta dig ur din arbetslöshet, tex vilka typ av jobb du ska söka. Har du frågor om handlingsplanen ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

36. Jag har jobbat så mycket hos min arbetsgivare under förra månaden – måste jag ändå sända in aktivitetsrapporten?

Du ska alltid sända in en aktivitetsrapport när du är inskriven på Arbetsförmedlingen / söker ersättning från a-kassan en månad. Aktivitetsrapporten ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 14:e månaden efter som rapporten avser. Alltså aktivitetsrapporten som avser januari ska Arbetsförmedlingen ha fått in under tiden 1-14 februari.

37. Jag är timanställd och jobbar nästan heltid och ibland mer – måste jag ändå söka andra jobb sådana månader?

Enligt lagen har du inte rätt att begränsa ditt arbetssökande.

38. Hur många arbeten måste jag söka?

Det är du och din handläggare på Arbetsförmedlingen som kommer överrens om vilka typer av jobb du ska söka, och det skrivs in i din handlingsplan. Det finns inget generellt krav på hur många jobb man ska söka per dag eller per vecka – det beror på vilka jobb som matchar din profil under perioden.

Studier

39. Får jag studera under arbetslösheten?

Du kan under vissa omständigheter studera under tiden du får ersättning från a-kassan utan att ersättningen påverkas. Studier får som längst vara 20 veckor per ersättningsperiod. Studiernas omfattning får högst vara 50 procent av heltidsstudier. Ett absolut krav är dock att a-kassan godkänt studierna innan studierna påbörjas.

Du ansöker om att få studera under arbetslösheten genom att sända in formuläret Ansökan om studier via Mina Sidor. Har du inte e-leg sänder du i stället in pappers formuläret Ansökan om att få studera deltid under arbetslösheten.

Det finns möjlighet att delta i kortare utbildningar på hel- eller deltid under 15 dagar samtidigt som du får ersättning från a-kassan. Det gäller om du går en så kallad orienteringskurs eller annan aktivitet som ska syfta till att underlätta omställning till annat arbete.

Studier med bibehållen ersättning kan beviljas om:

 • du inte har slutat ditt tidigare arbete på grund av studierna
 • studierna inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete
 • du intygar att studierna avbryts om de hindrar dig från att ta ett arbete
 • du inte har någon form av studiestöd

Det är viktigt att du alltid ansöker om ett godkännande från oss om du tänker börja studera och vill söka arbetslöshetsersättning samtidigt. Du får ett skriftligt beslut av oss. I beslutet står vilka studier som beviljats och i vilken omfattning samt under vilken tid du får studera. Om du vill studera under ytterligare en termin, måste sända in en ny ansökan till oss.

 

 

40. Kan jag frysa mitt medlemskap i a-kassan om jag är tjänstledig eller studerar?

Nej, det går inte och du betalar då samma avgift. Om du skulle välja att säga upp ditt medlemskap bör du vara medveten om att det tar 12 månader innan du har ett fullständigt försäkringsskydd.

41. Kan jag få ersättning från a-kassan under loven när jag studerar?

Nej, du kan inte får ersättning under loven. Du kan inte heller få ersättning från a-kassan om du har för avsikt att fortsätta studera. Dina studier måste vara helt avslutade eller avbrutna för att du ska kunna få ersättning från a-kassan.

Utträde

42. Jag vill avsluta mitt medlemskap i a-kassan, hur gör jag?

Du måste skriftligen säga upp ditt medlemskap i a-kassan genom att sända oss formuläret Ansökan om avslutat medlemskap. Har du e-leg kan ansöka vår hemsida. Välj det alternativ som passar dig här.

43. Är det någon uppsägningstid på medlemskapet?

Nej. En ansökan om avslutat medlemskap ska göras skriftligen. Du är medlem till den sista i den månad din ansökan om avslutat medlemskap kom oss tillhanda, medlemskapet upphör den 1;a i månaden efter. Ett medlemskap kan inte avslutas retroaktivt.

Kassakort

44. Hur fyller jag i tidrapporten när jag har en anställning på deltid?

Har du en deltidsanställning med fastställd sysselsättningsgrad ska du fylla i rutan sysselsättningsgrad på tidrapporten.

Exempel; Om du har en anställning på 50% och inte jobbar mer än din schemalagda tid en vecka ska du fylla i sysselsättning 50 och bock i arbetslös alla dagar. Om du skulle jobba 4 timmar mer än din schemalagda tid en dag, då ska fylla i 4 timmar den dagen.

45. Jag har vabbat/tagit ut föräldrapenning/blivit sjuk - hur fyller jag i tidrapporten?

Är du hemma med sjukt barn, är föräldraledig eller om du själv har blivit sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan. På tidrapporten fyller du i rutan sjuk/föräldrapenning på rätt dag och rätt omfattning. Dina uppgifter måste stämma med de uppgifter Försäkringskassan har. Det sker en kontinuerlig kontroll av uppgifter mot Försäkringskassan. Du har aldrig rätt till ersättning från både Försäkringskassan och a-kassan för samma tid. Om man medvetet lämnar fel uppgifter eller om det sker med grov vårdslöshet kan man bli utesluten som medlem ur a-kassan. Då har man inte rätt till arbetslöshetsersättning ett år från det datum man blev utesluten.

Skulle du vara föräldraledig på lördagar eller söndagar påverkar inte detta din ersättning från a-kassan, men du ska givetvis deklarera att du tagit ut föräldrapenning på tidrapporten.